New Building Bhumipujan

New Building Bhumipujan By Hon'ble Shri. Purushottam Khedekar.