Our Team

Important Contact Numbers

Sr. No. Name Designation Contact No. Email
1 Shri. Avinash A. Kothale Chairman 9146022342 kothaleavinash@gmail.com
2 Shri. Rajendra S. Jadhao Vice-Chairman 9422916999 vsjdhaoca@gmail.com
3 Shri. Harish Nashirkar Deputy CEO 9822278257 harishnashirkar@gmail.com

Branch Manager

Sr. No. Branch Name Branch Manager Contact No. Email
1 MAIN BRANCH Shri. Vijay Dhobe 9146022350 jijaubankamravati@gmail.com
2 GADGE NAGAR BRANCH Shri. Rajesh band 9146022348 jijaubankgadgenagar@gmail.com
3 AKOLA BRANCH Shri. Pradip Kale 9822571105 jccb.akola@gmail.com
4 ACHLPUR BRANCH Shri. Vrushal Mahalle 9922504411 jccbachalpur7223@gmail.com
5 DARYAPUR BRANCH Shri. Rahul Amale 8668897391 jijaubankdaryapur@gmail.com
6 KATHORA ROAD BRANCH Shri. Vilas Sabane 8010354486 jijaubankkathora@gmail.com
7 YAWATMAL BRANCH Shri. Ankush Padole 8956329318 jijaubankyavatmal@gmail.com
8 MOTI NAGAR BRANCH Shri. Amol Chitre 9763935883 amolchitre@rediffmail.com
9 SAI NAGAR BRANCH Shri. Yogesh Dhore 9146022359 jijaubanksainagar@gmail.com
10 NAGPUR BRANCH Shri. Vishvjeet Thakare 9146231551 jijaubanknagpur@gmail.com
11 CHANDUR BAZAR BRANCH Shri.Avinash Chikhale 9860882262 jijaubankchandurbazar@gmail.com

Service Related Head

Sr. No. Name Department Contact No.
1 Shri. Manish Bodakhe Loan 9421739473
2 Shri. Sagar Raut Share 9922514205

Gold Loan Valuer

Sr. No. Branch Name Gold Valuer Contact No.
1 MAIN BRANCH Shri. Pradip Sherekar 9284719978
2 GADGE NAGAR BRANCH Shri. Pradip Sherekar 9284719978
3 AKOLA BRANCH Shri. Kishor Nerkar 9860222869
4 ACHLPUR BRANCH Shri. Bhupesh Thakare 9422879687
5 DARYAPUR BRANCH Shri. Manohar Londhe 9371819595
6 KATHORA ROAD BRANCH Shri. Pradip Sherekar 9284719978
7 MOTI NAGAR BRANCH Shri. Pradip Sherekar 9284719978
8 SAI NAGAR BRANCH Shri. Pradip Sherekar 9284719978
9 NAGPUR BRANCH Shri. Sarvodya Bokare 9370004575
10 CHANDUR BAZAR BRANCH Shri. Ganesh Pinjarkar 9890327489

Engineers on the Bank's Panel

Sr. No. Name Contact No. Address
1 Shri. Narendra Dapurkar 0721-2677385 Samara Complex, Jaisthamb Square, Amravati.
2 Shri. Ram Vighe 9370155864 Gulshan Tower Market. 2nd Floor, Shop No. 76, Amravati.
3 Shri. Pankaj Surse 9422157221 Near Iscon Mandir, Rathi Nagar, Amravati
4 Sau. Nilima Ashish Dudhe 9923195674 Gulshan Tower, Near Panchsheel Talkies, Amravati.
5 Shri. Shivraj Tekade 9702666691 Vivekanand Colony, Amravati
6 Shri. Satish Deshmukh 9422352536 Near Irwin Square, Amravati
7 Shri. Sushil Khandarkar 0721-2678858 Bhiwapurkar Complex, Rajkamal Square, Amravati.
8 Shri. Aniket S. Chafale 9096072092 Ashiyad Colony, Amravati.
9 Shri. Parag P. Galhane 7588496352 Near Sakha Manglam, Kamal Colony, Amravati
10 Shri. Atul A. Gaigole 9766622233 Govind Plaza,Rukhmini Nagar, Amravati
11 Shri. Sanjay Gote 9422159486 Rathi Nagar, Amravati.
12 Shri. Ashok Jivarkar 9422355203 Jagruti Colony, Near Kanta Nagar, Amravati.
13 Shri. Yogesh Mankar 9850159460 Samarth Consultancy, Jawahar Nagar, Akola.
14 Shri. Nandkishor Katta 9850343193 Near State Bank, Akola.

Advocate on the Bank's Panel

Sr. No. Name Contact No. Address
1 Shri. Sanjay Sapkal 9823015976 Appu Colony, Rathi Nagar, Amravati
2 Shri. Sanjay D. Bhonde 0721-2551841 Sarvodaya Colony, Amravati.
3 Shri. Gajendra R. Sadar 0721-2675807 New Ravi Nagar, Amravati.
4 Shri. Sanjay N. Pawar 9823698714 Ganpati Nagar, M.I. D.C. Road, Amravati.
5 Shri. Sandip N. Kadu 9422155208 Vivekanand Colony, Amravati.
6 Shri. Sachin Patil 2662478 Congress Nagar, Amravati.
7 Shri. Devendra Dapurkar 9422155272 Shreyas Colony, V.M.V. Road, Amravati.
8 Shri. Shrikant Gohad 9823044962 Sanmati Colony, Shegaon Raod, Amravati.
9 Sau. Pravina Raut 9403310727 State Bank Colony, Camp, Amravati.
10 Shri. Rahul V. Mohod 9850325303 Radha Nagar, Amravati.
11 Shri. Jayant G. Sabale 9766697651 Laddha Plot, Biyani Chowk, Amravati.
12 Shri. Vijay V. Gawande 9890821081 Gulshan Arcade, Railway Station, Amravati.
13 Shri. Anup V. Kale 9960486286 Near Navsari area, Amravati.
14 Shri. Nilesh Kakad 9595393095 Gadge Nagar, Amravati.
15 Adv. Raja S. Z. Ali 9890902806 In Front of SBI, Camp, Amravati.